Behouden onderhandse hypotheek behouden bij verhuizen?

Hypotheekrenteaftrek, familieleningen, gevolgen relatiebreuk, schenk- en erfbelasting, overdrachtsbelasting.

Moderators: Cnorretje, Jean henri, SimpleMind, Tukker, webka

Behouden onderhandse hypotheek behouden bij verhuizen?

Berichtdoor Nickk » ma 27 aug, 2018 11:17 am

Een aantal jaar geleden heb ik onderhands een hypotheeklening afgesloten. Deze is toen netjes vastgelegd zodat de rente als hypotheekrente aftrekbaar is.
In die periode was een aflossingsvrije hypotheek nog toegestaan.

Ik wil nu verhuizen maar geen nieuwe hypotheek afsluiten. Ik wil namelijk een aflossingsvrije hypotheek behouden en die kun je tegenwoordig niet meer afsluiten.

Mag ik een nieuwe woning kopen en de reeds bestaande hypotheek gewoon (onder dezelfde voorwaarden natuurlijk) door laten lopen? Dus zodat ik geen nieuwe hypotheek hoef af te sluiten.

Voor de volledigheid hieronder de contracttekst. Er wordt niets vermeld over de situatie van verhuizing.

====

Artikel 1
Hoofdsom
De uitlener stelt aan de lener ter beschikking een bedrag van € XX.000,-- zegge XXX euro, hierna te noemen de “hoofdsom”. De terbeschikkingstelling gebeurt door bijboeking op de eerste van de maand februari 2011 op rekening XXX van lener aangehouden te XXX.


Artikel 2
Doel van de lening
De lening is bedoeld ter financiering van een door de lener aan te kopen huis en zal uitsluitend voor dit doel worden aangewend.


Artikel 3
Vaststelling van de rente
De rente die over een periode verschuldigd is, wordt berekend over de in die periode nog uitstaande hoofdsom. Voor het berekenen van de rente geldt dat een maand 30 dagen heeft en een jaar 360 dagen.

De rente is hetzelfde voor de hele looptijd van de lening en bedraagt XXX procent per jaar.


Artikel 4
Rentebetaling en rentebedragen
De rente dient maandelijks per de eerste van de maand te worden betaald, voor het eerst in maart 2011.

Voldoening voor de eerste van de maand laat de verschuldigdheid van de rente over de dan lopende volledige maand onverlet. De over een maand verschuldigde rente die in overeenstemming met deze overeenkomst nog niet te hoeft te worden betaald, wordt per de eerste van de volgende maand bij de hoofdsom gevoegd, en wordt daarmee rentedragend.


Artikel 5
Looptijd en terugbetaling van hoofdsom
De schuld (hoofdsom en rente) dient te zijn afgelost op 1 februari 2041. De lener is niet verplicht tussentijds af te lossen.


Artikel 6
Betaling
De lener zal alle te betalen bedragen voldoen zonder enige inhouding, compensatie of kosten voor de uitlener per de eerste van de maand.

Over te laat betaalde bedragen is rente verschuldigd tegen het in artikel 3 genoemde rentepercentage. De uitlener is bevoegd per direct betaling daarvan te verlangen. Deze bevoegdheid vervalt drie maanden na afloop van het betreffende leningsjaar.

De uitlener staat het de lener toe om voor het uitvoeren van de betalingen gebruik te maken van een opdracht tot periodieke overboeking aan de bank met als datum van opdracht de eerste dag van elke maand.
De uitlener accepteert dat hierdoor jaarlijks een aantal betalingen te laat zal plaats vinden terwijl er ook een aantal betalingen eerder dan de vervaldatum zullen worden gedaan.
De uitlener is steeds bevoegd deze toestemming in te trekken, en de gegeven toestemming doet niet af de omschreven bevoegdheid in de tweede alinea van dit artikel.


Artikel 7
Opzegging
De lening kan niet worden opgezegd behalve zoals voorzien in artikel 8.


Artikel 8
Opeisbaarheid
Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang worden opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd, indien:
– De lener achter is met betalen en veertien dagen na sommatie per aangetekend schrijven nog niet heeft betaald wat hij diende te betalen.
– De lener in strijd handelt met deze overeenkomst, anders dan de plicht tot betaling van rente en aflossing, en het verzuim niet is te herstellen.
– De lener in strijd handelt met deze overeenkomst, anders dan de plicht tot betaling van rente en aflossing, en de lener niet alsnog nagekomen heeft binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere termijn in de sommatie genoemd.
– Er met betrekking tot de lener een aanvraag is gedaan, al dan niet door de lener zelf, voor faillissement, surseance van betaling of toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling.
– De lener overleden is, ten laste van hem executoriaal beslag is gelegd, hij niet langer in Nederland woont of wanneer aannemelijk is respectievelijk uitlener goede reden heeft te veronderstellen dat een van deze omstandigheden zich zal voordoen.


Artikel 9
Vervroegd aflossen
De lener is bevoegd om vervroegd aflossingen te doen per de eerste van enige maand en wel onbeperkt.
Vervroegde aflossingen dienen veertien dagen van tevoren door de lener schriftelijk te worden aangekondigd aan de uitlener. De lener zal met de aankondiging een herberekening meesturen van de nieuwe rentetermijn.
Vervroegde aflossingen laten de looptijd onaangetast.
Nickk
 
Berichten: 3
Geregistreerd: ma 27 aug, 2018 11:14 am

Re: Behouden onderhandse hypotheek behouden bij verhuizen?

Berichtdoor SimpleMind » ma 27 aug, 2018 1:55 pm

Beste Nick,

Ik wil namelijk een aflossingsvrije hypotheek behouden en die kun je tegenwoordig niet meer afsluiten.

Waarom zou je geen aflossingsvrije hypotheek meer kunnen afsluiten?

Wel of niet aflossingsvrij is vooral een fiscale aangelegenheid (en bepaalt daarom soms de maximale lening).
Wanneer je nu een aflossingsvrije hypotheek hebt die atrekbaar is, dan valt deze onder het overgangsrecht en kun je deze (bijna) overal weer aflossingsvrije afsluiten.
Als je echter meer geld nodig heb voor de nieuwe woning zul je voor het deel boven je huidige lening wel een annuiteienhypotheek (of lineair) moet afsluiten.
Indien je voor dat extra bedrag ook een aflossingsvrije hypotheek zou afsluiten zou de rente over dat deel niet fiscaal aftrekbaar zijn.
SimpleMind
 
Berichten: 1306
Geregistreerd: ma 14 feb, 2011 1:13 pm

Re: Behouden onderhandse hypotheek behouden bij verhuizen?

Berichtdoor Nickk » ma 27 aug, 2018 3:05 pm

Ahh, dus bij zeg maar herfinanciering is een aflossingsvrije hypotheek nog steeds toegestaan (als de originele hypotheek ook aflossingsvrij was)!? Dank voor dat inzicht!

En praktisch gezien: ik heb geen extra geld nodig, dus dat is geen reden om een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Gegeven de originele contracttekst die niets zegt over verhuizen, die maakt het ook niet noodzakelijk dat ik een nieuwe hypotheek afsluit toch? Zolang ik maar het hypotheekbedrag in een huis heb zitten (artikel 2).
Heb ik dit correct?
Nickk
 
Berichten: 3
Geregistreerd: ma 27 aug, 2018 11:14 am

Re: Behouden onderhandse hypotheek behouden bij verhuizen?

Berichtdoor SimpleMind » ma 27 aug, 2018 4:55 pm

Als jij dat met de geldverstrekker kunt afspreken prima.
Let echter wel op het volgende:
als je eerst koopt en dan verkoopt heb je een tijdelijke financiering nodig...
je geeft aan "netjes vastgelegd": is dat bij de notaris met de woning als onderpand? Dan moet je toch even terug langs de notaris....
SimpleMind
 
Berichten: 1306
Geregistreerd: ma 14 feb, 2011 1:13 pm

Re: Behouden onderhandse hypotheek behouden bij verhuizen?

Berichtdoor Nickk » ma 27 aug, 2018 7:26 pm

Bedankt!
Ik heb de overeenkomst alleen bij de Belastingdienst geregistreerd, op de manier zoals hier staat t.a.v. voor 2013: https://financieel.infonu.nl/belasting/ ... ening.html
Hierbij is de overeenkomst zoals in de eerste post staat. Een onderpand staat er dus niet in vermeld.
Eventuele tijdelijke financiering valt dan dus denk ik verder buiten de constructie van de eerste post.
Nickk
 
Berichten: 3
Geregistreerd: ma 27 aug, 2018 11:14 am


Keer terug naar Belasting

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten


Protected by Anti-Spam ACP Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
phpBB.nl Vertaling